Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Newsletter 25/09 - 01/10 Committee meetings in Brussels

Newsletter         25/09 - 01/10
Committee meetings in Brussels
Football Leaks
 
The Special Committee on Money Laundering and Tax Evasion (PANA) will question representatives of FIFA, UEFA and the European Football Agents Association on the transparency of the transfer market, the financing of European clubs and players' image rights.


Tuesday

ECB / Draghi
  
European Central Bank President Mario Draghi will discuss the programme allowing the ECB to purchase bonds issued by European companies as well as the latest economic and monetary developments in the EU with members of the Economic and Monetary Affairs Committee.Monday

Stockshots
Migration
Panama papers
 

This infoclip illustrates some topics as the rescue operations for migrants at sea.


Illustration footage of Panama Papers


From our archives
Check the EP archives for added value to coverage of current affairs.
 State of the Union
UK Referendum
Every year in September, the President of the European Commission delivers his State of the Union speech before the European Parliament.
Ενημερωτικό δελτίο 25/09 - 01/10
Συνεδριάσεις της επιτροπής στις Βρυξέλλες
Διαρροές Ποδόσφαιρο 
Η Ειδική Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγής (PANA) θα αμφισβητήσει τους εκπροσώπους της FIFA, της UEFA και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαίρου Παράγοντες σχετικά με τη διαφάνεια της αγοράς μεταφοράς, τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών συλλόγων και των δικαιωμάτων της εικόνας των παικτών.


Τρίτη

ΕΚΤ / Draghi
Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi Πρόεδρος θα συζητήσει το πρόγραμμα που επιτρέπει στην ΕΚΤ να αγοράσει ομόλογα που εκδίδονται από ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς και τις τελευταίες οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις στην ΕΕ με τα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής.Δευτέρα

Stockshots
Μετανάστευση
χαρτιά του Παναμά 

Αυτό infoclip παρουσιάζει κάποια θέματα όπως οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θάλασσα.

Εικονογράφηση πλάνα των εγγράφων του Παναμά 


Από τα αρχεία μας
Ελέγξτε τα αρχεία του ΕΚ για την προστιθέμενη αξία για την κάλυψη της επικαιρότητας.
Κατάσταση της Ένωσης 
UK Δημοψήφισμα
Κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει το κράτος της ομιλίας Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Ανάκτηση όλο το υλικό που παράγεται σε αυτό το ιστορικό γεγονός σε μια ειδική σελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://twitter.com/hmgwebradio?lang=el Delicious https://www.facebook.com/groups/1686640168251133/ Digg Stumbleupon Favorites More